ABERAŢIA SĂPTĂMÂNII!- DAN PURIC- AMENDAT DE C.N.A.!

Într-adevăr, a trecut mai puţin observată întâmplarea de la ultima şedinţă a institutului pompos intitulat- Consiliul Naţional al Audio-Vizualualului, şedinţă în care postul B1 a fost amendat cu (nici mai mult, nici mai puţin) suma de 70.000 lei! *700 de milioane de lei vechi!
Culmea este că amenda s-a dat pentru emisiunea realizată de Robert Turcescu, dar (atenţie!) nu pentru cele spuse de realizatorul emisiunii, ci de către… invitatul acestuia! *Invitatul fiind cine? *Nici mai mult, nici mai puţin decât… Dan Puric!
*Celebru pentru retoricele sale îndreptate împotriva realităţilor anormale din această ţară, prin punctele de vedere de vizibil naţionalism, dar şi de acută credinţă religioasă, un om care gândeşte ca mulţi dintre români, el având şi harul de a face public toate acestea! Ei bine- adică, ei rău- ce a găsit de cuviinţă să facă CNA-ul? Să amendeze cu o sumă uriaşă postul de televiziune, dar, în realitate, pe… Dan Puric! Este prima acţiune publică în care se sancţionează (în România democrată!) delictul de opinie! Incredibil, dar acolo a ajuns această instituţie de-a dreptul tembelă, depăşită de situaţie, care, oricum, nu mai reprezintă nimic din realitatea contemporană, atâta timp cât explozia internetului face posibilă difuzarea de informaţii, ştiri, inclusiv opinii, în mediul public, fără nici un control din partea nimănui, pentru că aşa este normal! CNA-ul trebuie să dispară pentru că, iată, a devenit o instituţie total antidemocratică!

DAN PURIC- SCRISOARE DESCHISĂ PENTRU PREŞEDINTELE CNA, LAURA GEORGESCU: „UN DUH NOU CUPRINDE ŢARA“
În atenţia d-nei Laura Georgescu,
Preşedinte al C.N.A
Dragă doamnă,
Vă scriu, trebuie să recunosc, cu oarecare emoţie, nu din frică politică pentru funcţia importantă pe care o aveţi, ci din frică creştină că nici de data aceasta, probabil, n-o să mă înţelegeţi şi am să vă pierd pentru totdeauna. Şi atunci, totuşi, de ce vă scriu? Scriu cu nădejdea, tot creştină, vă rog să reţineţi, că, poate, vreun tânăr sau oricare alt român de calitate din ţara asta, citind această scrisoare, se va lămuri. Ştiu că sunteţi foarte supărată pe mine pentru că am afirmat că, timp de 24 de ani, am fost şi suntem „conduşi“, mai bine zis distruşi politic, economic, cultural şi, mai ales sufleteşte, vă rog să reţineţi ultima dimensiune, dragă doamnă, care este foarte importantă pentru un simplu om, apoi pentru o ţară întreagă, de o „şleahtă de securişti mafioţi“!
Trebuie să recunosc acum, privind cu detaşare în timp, că termenul „mafiot“, pe care l-am folosit, nu a fost foarte potrivit. Mafia, de bine de rău, are codul ei, onoarea ei şi, mai ales, legile ei nescrise dar respectate. Cei care ne mutilează zi de zi, nu cunosc nici o lege, nici un cod. Sunt, în fond, nişte suflete chinuite. Ştiu că aţi afirmat, cu o oarecare undă de mândrie „patriotică“ că şi dumneavoastră faceţi parte din rândul lor. Personal, am fost cam zdruncinat fiindcă nu mă aşteptam la o asemenea „solidaritate“! Şi totuşi, doamnă, lăsaţi-mă să vă reamintesc! Cei pe care îi susţineţi, cu care pesemne vreţi să vă confundaţi ideologic şi sufleteşte până la neantizare, au făcut multe lucruri, cum nu trebuie, în această ţară. Au asasinat cu sânge rece oameni şi, mai ales tineri, ca lovitura de stat din 1989 să fie poleită cu sângele lor nevinovat şi declarată astfel Revoluţie. Apoi, s-au grăbit, ca nimeni alţii, să-şi prăduiască fără de nici un scrupul, propria ţară, s-o vândă, pe nimic străinilor. Cine sunt ei, dragă doamnă, v-aţi întrebat vreodată? De ce v-aţi alăturat lor? Ce v-a determinat? Da, ştiu că şi ei vorbesc româneşte dar nu sunt români, sunt „mutanţi ideologici“. Nu v-aţi prins? Şi ruşii, şi bulgarii, şi ungurii şi toţi cei care au cunoscut experimental comunist au asemenea specimene. Cum să dai în propria ţară? Ce suflet îţi trebuie să faci asta? V-aţi gândit vreodată că tinerii noştri, în aceşti ultimi ani, nu au avut şansa să înveţe niciodată istoria adevărată a acestui neam? Că ţăranul roman îşi bagă grâul în sobă ca să îl ardă, fiindcă nimeni nu i-l cumpără şi că azvârle laptele în apă, ca să-l bea pe cel de la supermarket? La pensionarii mutilaţi, deveniţi muribunzi, condamnaţi cu cinism la agonie socială? La tinerii dezorientaţi, descurajaţi, umiliţi şi cu zborul frânt, ce nu mai îndrăznesc să privească nici măcar cerul? La viitorul lor ucis, v-aţi gândit vreodată, doamnă? La bieţii oameni goniţi de sărăcie, obligaţi să fie sclavi pe „plantaţiile occidentale“, lăsându-şi copiii la bunici şi la rude? La numărul mare de sinucideri din rândul acestor mici nevinovaţi, făcute din disperarea singurătăţii? Da, dragă doamnă, gândiţi-vă şi la singurătatea tragică a acestui popor! Mai înainte de a fi dimpreună şi deodată cu cei pe care îi apăraţi, şi cu mândrie vă prezentaţi că din rândurile lor faceţi parte, mai bine aţi încerca să faceţi un pas către cei mulţi, care suferă în tăcere, încă. Încă, dragă doamnă! Căci nu e departe ziua, când această tăcere se va transforma în furtună. Şi mă rog, ca furia ei să nu vă prindă! Se ridică poporul, dragă doamnă, şi dumneavoastră vă ocupaţi de amenzi? Spuneţi-le încet, docil, poate chiar în şoaptă, băieţilor care vă înconjoară şi votează în unanimitate, că vremea lor a trecut. Un duh nou cuprinde ţara, dragă doamnă, iar duhul acesta nu vă va recunoaşte. Iar ca lucrul acesta, să nu se întâmple, grăbiţi-vă! Începeţi cu un gest mic, nesemnificativ, minor în aparenţă. Lăsaţi-i în pace, pe tinerii jurnalişti, care spun adevărul! Ei sunt, în fond, dovadă că, organismul sănătos al ţării, există. Cât despre mine, uitaţi-mă! În schimb, vă rog din tot sufletul, nu uitaţi cele pe care vi le-am spus. Nu-i nici un pic de ură în ele, ci doar o panică de suflet creştin că, încă un om, se poate pierde.
Cu aleasă consideraţie,
DAN PURIC

„ACTIVEWATCH“ INTERVINE: C.N.A. SANCŢIONEAZĂ DIN NOU DREPTUL LA OPINIE!
ActiveWatch consideră abuzivă sancţionarea postului B1TV pentru încălcarea art. 40 alin. (3) al Codului audiovizual. Mesajul transmis de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) radiodifuzorilor este extrem de periculos, iar astfel de sancţiuni riscă să provoace situaţii de cenzură în redacţii şi autocenzură în rândul jurnaliştilor.
În şedinţa din 6 februarie 2014, CNA a amendat cu 70.000 lei postul B1TV. Sancţiunea a vizat încălcarea a trei articole din Codul audiovizual: art. 66 alin. (1) lit. a) privind asigurarea echilibrului şi imparţialităţii, articolul 40 alin (3) care interzice limbajul injurios şi instigarea la violenţă şi art. 43 alin. (1) care priveşte protejarea dreptului la un proces echitabil.
Principalul pericol care rezultă din această decizie a CNA este invocarea abuzivă a articolului 40 alin. (3) din Codul de reglementare în audiovizual (“Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”). Fiind a doua sancţiune într-un interval foarte scurt de timp (după precedentul creat în jurul cazului Puric-SRR în luna decembrie), se naşte întrebarea dacă avem de-a face cu o politică instituţională de taxare a opiniilor critice la adresa puterii politice sau doar cu o eroare de interpretare a reglementărilor în vigoare.
Astfel, Consiliul sancţionează dreptul la opinie, drept de care beneficiază inclusiv moderatorul emisiunii. Expresiile folosite de moderator şi invitaţii săi (vezi Anexa1), chiar dacă sunt exprimate în termeni duri, se încadrează în limitele dreptului la liberă exprimare şi sunt făcute în legătură cu evenimente politice care au generat reacţii aprinse în societate, existând o nemulţumire răspândită în interiorul societăţii (mass-media, societate civilă) cu privire la acţiunile regimului politic, acţiuni ce au constituit şi subiectul dezbaterii de la B1TV. În consecinţă vorbim despre dezbaterea publică a unor chestiuni de interes public major.
În privinţa limbajului considerat a fi injurios de CNA, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a arătat în repetate rânduri că critica guvernului şi a politicienilor reprezintă cea mai protejată formă de exprimare politică:
„Libertatea presei constituie unul dintre cele mai eficiente mijloace prin care publicul află şi îşi formează opinii despre ideile şi atitudinile conducătorilor politici. În sens larg, libertatea dezbaterii politice este esenţa conceptului de societate democratică, concept care domină Convenţia în întregul său. Limitele criticii acceptabile sunt mai largi cu privire la politicieni decât în raport cu indivizii obişnuiţi. Spre deosebire de cei din urmă, politicienii trebuie să accepte în mod inevitabil şi conştient verificarea strictă a fiecărui cuvânt şi a fiecărei fapte, atât din partea jurnaliştilor, cât şi din partea marelui public şi, în consecinţă, trebuie să dovedească un grad mai mare de toleranţă.” (între altele, Lingens vs. Austria 58, Oberschlick 1 şi 2 vs. Austria).
În egală măsură, CEDO a afirmat că libertatea de exprimare include informaţiile şi ideile care ofensează, şochează sau deranjează.
„Libertatea de exprimare include nu numai informaţiile şi ideile primite favorabil sau cu indiferenţă [de opinia publică] ori considerate inofensive, dar şi pe acelea care ofensează, şochează sau deranjează. Acestea sunt cerinţele pluralismului, toleranţei şi spiritului deschis, fără de care nu există societate democratică.” (între altele, Lingens vs. Austria 58, Oberschlick 1 şi 2 vs. Austria).
În decizia CNA se mai arată că: “[…] aşa cum reiese din raportul de monitorizare, moderatorul emisiunii, care are rolul de arbitru imparţial al unei emisiuni, «a intrat în jocul» invitatului său, provocându-l chiar la continuarea unui discurs care, în esenţa sa, astfel cum a fost formulat, contravine normelor din domeniul audiovizualului. În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, aşa cum au fost şi cele discutate în emisiune, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat.” (Decizia CNA nr. 118 din 06.02.2014)
Atragem atenţia Consiliului Naţional al Audiovizualului că avem de-a face cu o emisiune de dezbateri, în care primează opiniile, nu informaţia. Opiniile/judecăţile de valoare nu pot fi evaluate în cheia adevăr/fals, de aceea apreciem că introducerea noţiunii “corect” în decizie nu este justificată. Opiniile sunt, prin natura lor, părtinitoare, echilibrul acestora fiind în sarcina radiodifuzorului şi a moderatorului, care au obligaţia de a asigura, prin temele şi invitaţii aleşi, pluralitatea punctelor de vedere exprimate, astfel încât publicul să îşi poată forma un punct de vedere.
Echilibrul se asigură fie prin prezentarea a cât mai multor opinii diferite în legătură cu aceste teme fie în cadrul unei emisiuni, fie de-a lungul mai multor ediţii. În cazul de faţă au fost analizate două emisiuni în cadrul cărora imparţialitatea şi echilibrul nu par a fi fost asigurate, însă, în lipsa unei analize pe un interval de timp mai extins, este dificil de apreciat dacă avem de-a face cu abateri punctuale sau cu practici editoriale răspândite la postul de televiziune aflat în discuţie. Din păcate, lipsa echilibrului şi a imparţialităţii a devenit în ultimii ani mai degrabă norma decât excepţia la aceste talk show-uri difuzate de canalele de ştiri. Pentru a dovedi că preocuparea pentru respectarea principiului imparţialităţii este reală şi pentru a evita suspiciuni privind favorizarea unor anumite posturi de tv, recomandăm CNA să sancţioneze toate abaterile constatate.
De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că CNA ajunge la situaţia absurdă în care invocă protejarea dreptului la liberă informare pentru a justifica limitarea dreptului la liberă exprimare. În fapt, tocmai acest gen de sancţiuni pun în pericol direct dreptul publicului la informare inhibând dezbaterea publică şi libera circulaţie a informaţiilor şi ideilor în chestiuni de interes public.
„Având în vedere conţinutul emisiunilor prezentate anterior, membrii Consiliului consideră că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturi ale altor membri ai colectivităţii, precum dreptul la informare.” (Decizia CNA nr. 118 din 06.02.2014)
CNA este garantul interesului public în audiovizual. În cazul de faţă, considerăm că interesul public primordial este ca publicul să beneficieze de o dezbatere publică liberă, consistentă, cât se poate de echilibrată şi imparţială. Critica puterii nu trebuie să fie inhibată, riscul pentru procesul democratic fiind mai mare decât riscul de a leza drepturile anumitor politicieni. ActiveWatch îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu aceste sancţiuni aplicate de CNA în ultimul timp şi cere membrilor Consiliului să ţină cont de jurisprudenţa CEDO în evaluarea cazurilor discutate.
Departamentul FreeEx, ActiveWatch