Ce avere are preşedintele Klaus Iohannis – DOCUMENT

Preşedintele Klaus Iohannis deţine trei apartamente şi trei case şi are în conturi 13.500 de euro,

9.000 de dolari şi 117.000 de lei, potrivit declaraţiei sale de avere, completată luni şi publicată marţi pe site-ul Preşedinţiei.

Astfel, Klaus Iohannis deţine împreună cu soţia sa, Carmen, trei apartamente şi trei case de locuit în Sibiu.

Cele trei apartamente au 166 de metri pătraţi, 84,60 de metri pătraţi, respectiv 253 de metri pătraţi şi au fost achiziţionate în 1999, 1997, respectiv în 2001. Casele de locuit au 377 de metri pătraţi, 76 de metri pătraţi şi 64 de metri pătraţi. Prima a fost dobândită prin donaţie şi cumpărare, în 1992, restul prin cumpărare, în 2007.

În conturi, şeful statului are 13.500 de euro, 9.000 de dolari şi 117.000 de lei.

În calitate de primar, în 2014, Iohannis a încasat 43.802 de lei iar soţia sa – profesor la Colegiul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, 26.247 de lei.

De asemenea, din închirierea de imobile cei doi au obţinut 114.066 de lei.

Şeful statului nu deţine niciun autoturism şi nici bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro, bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele în ultimele 12 luni.