CURTEA DE APEL CRAIOVA A RESPINS SESIZAREA CURŢII DE JUSTIŞIE A UE PE TEMA OBLIGATIVITĂȚII MCV

Curtea de Apel Craiova a respins cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pe tema MCV şi a modificărilor la legile justiţiei. Sesizarea a fost cerută de Asociaţia Forumul Judecătorilor, într-un proces împotriva Inspecţiei Judiciare.
Solutia pe scurt: Camera de Consiliu: Respinge cererea de sesizare a CJUE cu întrebările preliminare formulată de intimata Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”, ca inadmisibilă. Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor OUG 77/2018, invocată de intimată, ca inadmisibilă. Respinge cererea de suspendare a judecăţii prezentei cauze formulată de intimată şi întemeiată pe dispoziţiile art.413 alin.1 pct.1 indice 1 CPC. Respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de strămutare, invocată de intimată prin întâmpinare. Admite cererea de strămutare formulată de petenta Inspecţia Judiciară. Strămută judecarea cauzei ce face obiectul dos.nr.2260/104/2018 de la Tribunalul Olt -Secţia a II a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal la Tribunalul Mehedinţi- Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Păstrează actele de procedură îndeplinite. Cu drept de recurs în termen de 48 ore de la pronunţare în ceea ce priveşte respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, recurs ce se va depune la Curtea de Apel Craiova. Definitivă în ceea ce priveşte celelalte petite.
Document: Hotarâre 2/2019 06.02.2019